Kombinezony ProChem® II F

Kat. III, typ 3B, 4, 5 i 6


ProChem® II F zapewnia skuteczną ochronę przed organicznymi i nieorganicznymi substancjami chemicznymi w wysokim stężeniu, biologicznymi substancjami niebezpiecznymi oraz przed skażeniem cząstkami, włóknami i pyłami (również radioaktywnymi). Kombinezon zapewnia także ochronę przed środkami bojowymi.

Kombinezon ProChem® II F w wykonaniu standardowym posiada elastyczne pętelki na kciuki. Zapobiegają one zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową. Wejście do kombinezonu zamykane jest na zamek błyskawiczny i znajduje się na plecach. Jest ono zabezpieczone dwoma patkami zaklejanymi na rzepy. Osłona wokół twarzy wykonana z butylu doskonale uszczelnia zewnętrzną stronę maski pełnotwarzowej. Jeśli kombinezon i ewentualne jego wyposażenie opcjonalne nie uległy skażeniu i/lub mechanicznemu uszkodzeniu podczas pracy, możliwe jest jego powtórne użycie. Również bez problemu skorygować można nieprawidłowe zamknięcie osłony zamka.

 

 

Zastosowanie:

Usuwanie zanieczyszczeń, straż pożarna i służby ratownicze, prace przy dekontaminacji, prace ze stałymi i ciekłymi substancjami niebezpiecznymi, czyszczenie zbiorników i kanałów, przeglądy maszyn i urządzeń, praca w pomieszczeniach czystych, przemysł farmaceutyczny, wykonywanie powłok przemysłowych, wizytowanie zakładów pracy, prace budowlane, przemysł spożywczy, prace dochodzeniowe w policji, technologie nuklearne, prace z lakierami i farbami, rolnictwo i ochrona roślin.

 

Materiał:

Tychem® F

Kolor:

Szary, Pomarańczowy

Dostępne rozmiary:

S, M, L, XL, XXL, XXXL

 

Waga podstawowa:

120 g/m2

 

CE:

 Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem  EN 14605
 Typ 4: Odzież chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy  EN 14605
 Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi  EN ISO 13982-1
 Typ 6: Odzież o ograniczonej ochronie przed działaniem substancji chemicznej w postaci cieczy.  EN 13034 + A1
 Antystatyczny:  EN 1149-5
 Biobariera:  EN 14126
 Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi:  EN 1073-2

Dane dotyczące przenikania dla CLF zgodnie z ISO 6529:

 Substancja chemiczna  Stan skupienia  CAS

EN 369

 Akrylamid  płynny  79-06-01  > 480 min.
 Kwas mrówkowy (50%)  płynny  64-18-6  > 480 min.
 Kwas mrówkowy  płynny  62-53-3  > 480 min.
 Anilina  płynny  8006-61-9  > 480 min.
 Benzyna  płynny  71-43-2  > 480 min.
 Chlor  płynny  7782-50-5  > 480 min.
Olej napędowy  płynny  -  > 480 min.
 Dietylamina  płynny  109-89-7  105 min.
 Kwas octowy (lodowaty kwas octowy)  płynny  64-19-7  > 480 min.
 Octan etylu  płynny  141-78-6  > 480 min.
 Tlenek etylenu  gazowy  75-21-8  > 480 min.
 Kwas fluorowodorowy  płynny  7664-39-3  > 480 min.
 Formaldehyd (37%)  płynny  50-00-0  > 480 min.
 Heksan  płynny  110-54-3  > 480 min.
 Metanol  płynny  67-56-1  > 480 min.
 Wodorotlenek sodu (50%)  płynny  1310-73-2  > 480 min.
 Fenol (85%)  płynny  108-95-2  280 min.
 Fosgen  gazowy  75-44-5  > 480 min.
 PCB  płynny  11097-69-1  > 480 min.
 Kwas azotowy (70%)  płynny  7697-37-2  > 480 min.
 Kwas siarkowy (98%)  płynny  8014-95-7  > 480 min.
 Styren  płynny  100-42-5  > 480 min.
 Tetrachloroetylen  płynny  127-18-4  > 480 min.
 Toluen  płynny  108-88-3  > 480 min.
 Octan winylu  płynny  108-05-4  > 480 min.
 Nadtlenek wodoru (50%)  płynny  7722-84-1  > 480 min.
 Xylen (izomieszanina)  płynny  1330-20-7  > 480 min.

 

Właściwości materiału:

Wlasciwosci fizyczne materialu Metoda badania  Jednostka  Wynik  Klasa EN
 Odporność na ścieranie  EN 530:2010  cykle  >2000  6 / 6
 Odporność na przebicie  EN 863:1997  N  26  2 / 6
 Odporność na rozerwanie  ISO 9073-4:1999  N  L 40 / Q 35  2 / 6
 Wytrzymałość na rozciąganie  EN ISO 13934-1:2013  N  L 240 / Q 245  3 / 6
 Właściwości antyelektrostatyczne, opór powierzchni zewnętrznej  Test EN 1149-1
 Standard EN 1149-5
 Ohm  < 2,5 x 109  
 Waga  DIN ISO 536  g/m2  120  N/A

 

Ritter
Pliki cookie na tej stronie
W celu optymalizacji naszej strony internetowej dla Ciebie i jej ciągłej optymalizacji, ta strona używa plików cookie
Wymagane:
+
Funkcjonalne:
+
Śledzenie i analiza:
+