Kombinezony ProChem® I F

Kat. III, typ 3B, 4, 5 i 6


Kombinezon ProChem® I F zapewnia skuteczną ochronę przed organicznymi i nieorganicznymi substancjami chemicznymi w wysokim stężeniu, przed zagrożeniami biologicznymi oraz przed skażeniem cząstkami, włóknami i pyłami (również radioaktywnymi). Kombinezon oferuje także ochronę przed bojowymi środkami trującymi.

Standardowe wykonanie kombinezonu ProChem® I F to elementy funkcjonalne takie jak pętelki na kciuki, zapobiegające zsuwaniu się rękawów podczas prac wykonywanych ponad głową. Zamek błyskawiczny osłonięty jest dwoma patkami zamykanymi na rzepy. Zapięcie na taśmę typu rzep pozwala na powtórne użycie kombinezonu nieskażonego, rozpinanie go w trakcie użytkowania jak również skorygowanie nieprawidłowego zamknięcia.

 

Zastosowania:

Usuwanie zanieczyszczeń (np. azbestu), straż pożarna i służby ratownicze, prace przy dekontaminacji, prace ze stałymi i ciekłymi substancjami niebezpiecznymi, przeglądy maszyn i urządzeń, praca w pomieszczeniach czystych, czyszczenie zbiorników i kanałów, rolnictwo i uprawa roślin, wizytowanie zakładów pracy, przemysł farmaceutyczny, wykonywanie powłok przemysłowych, prace budowlane, przemysł spożywczy, prace dochodzeniowe w policji, technologie nuklearne, prace z lakierami i farbami.

 

Materiał:

Tychem® F

Kolor:

Szary, Pomarańczowy

Dostępne rozmiary:

S, M, L, XL, XXL, XXXL

 

Waga podstawowa:

120 g/m2

 

CE:

 Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem  EN 14605
 Typ 4: Odzież chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy  EN 14605
 Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi  EN ISO 13982-1
 Typ 6: Odzież o ograniczonej ochronie przed działaniem substancji chemicznej w postaci cieczy.  EN 13034 + A1
 Antystatyczny:  EN 1149-5
 Biobariera:  EN 14126
 Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi:  EN 1073-2

Dane dotyczące przenikania dla CLF zgodnie z ISO 6529:

 Substancja chemiczna  Stan skupienia  CAS

EN 369

 Akrylamid  płynny  79-06-01  > 480 min.
 Kwas mrówkowy (50%)  płynny  64-18-6  > 480 min.
 Kwas mrówkowy  płynny  62-53-3  > 480 min.
 Anilina  płynny  8006-61-9  > 480 min.
 Benzyna  płynny  71-43-2  > 480 min.
 Chlor  płynny  7782-50-5  > 480 min.
 Olej napędowy  płynny  -  > 480 min.
 Dietylamina  płynny  109-89-7  105 min.
 Kwas octowy (lodowaty kwas octowy)  płynny  64-19-7  > 480 min.
 Octan etylu  płynny  141-78-6  > 480 min.
 Tlenek etylenu  gazowy  75-21-8  120 min.
 Kwas fluorowodorowy  płynny  7664-39-3  > 480 min.
 Formaldehyd (37%)  płynny  50-00-0  > 480 min.
 Heksan  płynny  110-54-3  > 480 min.
 Metanol  płynny  67-56-1  > 480 min.
 Wodorotlenek sodu (50%)  płynny  1310-73-2  > 480 min.
 Fenol (85%)  płynny  108-95-2  280 min.
 Fosgen  gazowy  75-44-5  > 480 min.
 PCB  płynny  11097-69-1  > 480 min.
 Kwas azotowy (70%)  płynny  7697-37-2  > 480 min.
 Kwas siarkowy (98%)  lpłynn  8014-95-7  > 480 min.
 Styren  płynny  100-42-5  > 480 min.
 Tetrachloroetylen  płynny  127-18-4  > 480 min.
 Toluen  płynny  108-88-3  > 480 min.
 Octan winylu  płynny  108-05-4  > 480 min.
 Nadtlenek wodoru (50%)  płynny  7722-84-1  > 480 min.

 Xylen (izomieszanina)

 płynny  1330-20-7  > 480 min.

 

Właściwości materiału:

Wlasciwosci fizyczne materialu Metoda badania  Jednostka  Wynik  Klasa EN
 Odporność na ścieranie  EN 530:2010  cykle  >2000  6 / 6
 Odporność na przebicie  EN 863:1997  N  26  2 / 6
 Odporność na rozerwanie  ISO 9073-4:1999  N  L 40 / Q 35  2 / 6
 Wytrzymałość na rozciąganie  EN ISO 13934-1:2013  N  L 240 / Q 245  3 / 6
 Właściwości antyelektrostatyczne, opór powierzchni zewnętrznej  Test EN 1149-1
 Standard EN 1149-5
 Ohm  < 2,5 x 109  
 Waga  DIN ISO 536  g/m2  120  N/A

 

Ritter
Pliki cookie na tej stronie
W celu optymalizacji naszej strony internetowej dla Ciebie i jej ciągłej optymalizacji, ta strona używa plików cookie
Wymagane:
+
Funkcjonalne:
+
Śledzenie i analiza:
+